Szinopszis

A munka következő szakaszában a perifériákon élők kreativitásának, találékonyságának vizsgálata áll a fókuszban. Más szóval az, hogyan használják a már meglévő anyagokat és tapasztalatokat újonnan felmerülő helyzetek megoldására. A folyamatos improvizáció, az anyagok újszerű használata mennyire érhető tetten a falusi környezetben, jelentősebb-e egy városi, vagy a főváros külvárosi területeihez képest?

A projekt folytatása ezt a témát járja körben egyre bővülő rétegeken, először a kistelepülések, majd a társadalom szélesebb perifériáin élők életét vizsgálva. A vizsgált települések körét a KSH adatait használva szűkíteném le: az alsó szegmensben a száz fő alatti lakosú falvakat vizsgálva. A jelenleg elérhető legfrissebb, 2018-as számok alapján 155 ilyen település található az országban.

A munka során a kutatásnak, gyűjtésnek kiemelt szerepe van a kreativitás különböző módokon való megtestesülését vizsgálva, mindezt vizualitásban, képekben megfogalmazva. A különböző médiumok közül a fotó használata élvezne prioritást, de természetesen, organikusan egészülne ki szövegekkel, mozgóképekkel, hanganyagokkal egyaránt.

A fenti kérdések megválaszolásán túl a projekt célja, hogy egy szabadon hozzáférhető adatbázist hozzon létre a kutatás során készült gyűjtésből: fényképekből, interjúkból, hanganyagokból, mozgóképes felvételekből, ami további interdiszciplináris kutatást tesz lehetővé a vizuális művészetek, az építészet, a technológia, a design és a társadalomtudományok területén.

A projekt ütemezésében az első két hónap során kibővíteném az eddigi tapasztalatokat és áttekinteném és feldolgoznám a hazai és nemzetközi művészeti munkákat, illetve az ezzel a témával foglalkozó művészeti, kritikai, társadalomtudományi, módszertani szakirodalmat, hogy megismerjem a jelenlegi megközelítési módokat, irányokat és eredményeket. A vidék jelenléte a nemzetközi közegben, illetve szerepe, státusza, az kreativitásról való gondolkodásban. Olyan referencia pontokat keresek, amik jól alkalmazhatóak a hazai környezetben.

A második szakasz, nyolc hónapon keresztül a projekt kiterjesztését, új nézőpontból való vizsgálatát járhatja körül: a falvak és külvárosi területek, marginalizált közösségek elmélyült vizsgálatával, a képi, vizuális és szöveges munkák létrehozásával. A településlátogatások során felvenném a kapcsolatot a helyi lakosokkal, a közösség életében meghatározó szerepet játszó emberekkel, szerveződésekkel.

A harmadik, utolsó szakaszban pedig a már meglévő adatok és tapasztalatok rendszerezése, elemzése és összegzése kaphatja a főszerepet, amelynek során elkészülhet a kiállítás és a szabadon hozzáférhető online adatbázis. A költségvetésben jelentős tételt jelent az utazás, amit részben az ösztöndíjból lehet biztosítani. A szállást sok esetben ismeretségen alapulva meg lehet oldani a tapasztalok szerint, a szükséges technikai felszerelést pedig egyrészt már meglévő saját eszközökkel fogja a projekt megszerezni. Ebben nyújthat további segítséget az ösztöndíj, ami lehetővé tenné, hogy a képek egy része középformátumú, analóg filmre is elkészülhessen.

A felvázolt programterv és kutatás eredményei átfogó képet fognak nyújtani a vidéken, periférián élők lehetőségeiről és kreativitásáról. Az komplex munka hozzájárulhat annak a megértéséhez, a találékonyság és a kreativitás milyen szerepet kap egy közösség, egy egyén életében. Olyan képi anyag és archívum jöhet létre, amely további interdiszciplináris kutatásoknak szolgálhat alapul a vizuális művészetek, a technológia, a design és a társadalomtudományok területén.